Sztenderd konfigurációk az IED-EP+ platformhoz
  DTIVA DTRV DTVA S24 DHMBR DAUT DVEZ DGYD OGYD ZI
  Középfeszültségű védelmek Közép/nagyfeszültségű védelmek Nagyfeszültségű védelmek Smart sorozat ipari alkalmazásokhoz Megszakító Automatikák Mezőgép Centralizált gyűjtősínvédelem Dec.gyűjtősínvéd. Zavaríró
Védelmi funkciók IEC ANSI E1 DTI3f+Io túláramvédelem E1 DTIVA3f+Io túláramvédelem, visszakapcsoló automatikával E11 DTIVA3f+Io túláramvédelem, visszakapcsoló automatikával,felhasználó specifikus funkciókkal, 2.ÁV modullal E2 DTI3f+Io túláramvédelem, feszültségcsökkenési és emelkedési funkciókkal E2 DTIVA3f+Io túláramvédelem, feszültségcsökkenési és emelkedési funkciókkal, visszakapcsoló automatikával E21 DTIVA3f+Io túláramvédelem, feszültségcsökkenési és emelkedési funkciókkal, visszakapcsoló automatikával, felhasználó specifikus funkciókkal, 2.ÁV modullal E3 MVFUIrányított 3f+Io túláramvédelem, feszültségcsökkenési és emelkedési, frekvenciacsökkenési és emelkedési funkciókkal, visszakapcsoló automatikával E4 DKTVAKözépfeszültségű távolságvédelem, visszakapcsoló automatikával E41 DKTVAKözépfeszültségű távolságvédelem, visszakapcsoló automatikával, felhasználó specifikus funkciókkal, 2.ÁV modullal E5 DTI-OXKözépfeszültségű szakaszvédelem E6 DKTVA-OXKözépfeszültségű távolságvédelem, szakaszvédelmi funkcióval, visszakapcsoló automatikával E61 DKTVA-OXKözépfeszültségű távolságvédelem, szakaszvédelmi funkcióval, visszakapcsoló automatikával, felhasználó specifikus funkciókkal, 2.ÁV modullal E7 DMVMotorvédelem E8 DFRFrekvenciavédelem E9 DSZIVSzigetüzem elleni védelem, teljesítmény irány funkcióval E10 DKVLKondenzátor telep védelem E1 DTD2Differenciál védelem 2 tekercselésű transzformátorhoz E2 DTRV2Differenciál védelem 2 tekercselésű transzformátorhoz, feszültségcsökkenési és emelkedési funkciókkal. Transzformátor NAF oldal védelmei E3 DTRV2Differenciál védelem 2 tekercselésű transzformátorhoz, feszültségcsökkenési és emelkedési funkciókkal, KÖF visszakapcsoló automatikával. Transzformátor KÖF oldal védelmei E31 DTRV2Differenciál védelem 2 tekercselésű transzformátorhoz, feszültség és frekvencia csökkenési, emelkedési funkciókkal, KÖF visszakapcsoló automatikával. Transzformátor KÖF oldal védelmei felhasználó specifikus funkciókkal E4 DTD3Differenciál védelem 3 tekercselésű transzformátorhoz E5 DTRV3Differenciál védelem 3 tekercselésű transzformátorhoz, feszültségcsökkenési és emelkedési funkciókkal. Transzformátor NAF oldal védelmei E6 DTRV3Differenciál védelem 3 tekercselésű transzformátorhoz, feszültségcsökkenési és emelkedési funkciókkal, KÖF visszakapcsoló automatikával. Transzformátor KÖF oldal védelmei E61 DTRV3Differenciál védelem 3 tekercselésű transzformátorhoz, feszültség és frekvencia csökkenési, emelkedési funkciókkal, KÖF visszakapcsoló automatikával. Transzformátor KÖF oldal védelmei felhasználó specifikus funkciókkal E7 DTSZTranszformátor szabályzó automatika E8 DZRKompaundált impedancia védelem E9 GEN E1 DTVANagyfeszültségű távolságvédelem E11 DTVANagyfeszültségű távolságvédelem felhasználó specifikus funkciókkal E2 DTVA-OXNagyfeszültségű távolságvédelem, szakaszvédelemi funkcióval E21 DTVA-OXNagyfeszültségű távolságvédelem, szakaszvédelemi és felhasználó specifikus funkcióval S1 DTI3f+Io túláramvédelem S2 DSZIVSzigetüzem elleni védelem, teljesítmény irány funkciókkal S3 DTITúláramvédelem admittancia elvű földzárlatvédelemmel S4 DTI-OXKözépfeszültségű szakaszvédelem S5 DTDDifferenciál védelem 2 tekercselésű transzformátorhoz S6 DMVMotorvédelem S7 DUFeszültségvédelem S8 TPAVTávparancs átvitel E1 MBMegszakító beragadás védelem E2 ASZKSzinkron kapcsoló METRA2Eseményvezérelt transzformátor átkapcsoló automatika, 2db TR. és 1db KÖF sínbontó kezelésére METRA3 EgyediEseményvezérelt transzformátor átkapcsoló automatika, 3db TR. kezelésére DVTAVonali átkapcsoló automatika TPAVJelátvivő készülék TRIMBekapcsolási áramlökést minimalizáló készülék DCVAVégponti fáziskiválasztó C védelem visszakapcsoló automatikával MISASegédüzemi átkapcsoló automatika 2db vagy 3db betáplálás kezelésére FVMPFeszültség mérőpont átkapcsoló automatika DRLÍvoltó tekercs szabályozó automatika E1 KHJMezőgép analóg bemenet nélkül E2 MERMezőgép opcionális analóg mérésekkel E11 1fGyűjtősín védelem centralizált, 1 fázisú kivitelben E31 3f/3LGyűjtősín védelem centralizált, 3 fázisú, 3 leágazásos kivitelben E32 3f/4LGyűjtősín védelem centralizált, 3 fázisú, 4 leágazásos kivitelben E33 3f/5LGyűjtősín védelem centralizált, 3 fázisú, 5 leágazásos kivitelben E34 3f/6LGyűjtősín védelem centralizált, 3 fázisú, 6 leágazásos kivitelben E35 3f/6LGyűjtősín védelem centralizált, 3 fázisú, 6 leágazásos, 2 sínes kivitelben EgyediGyűjtősín védelem decentralizált kivitelben E1Zavaríró készülék, 3db ÁV és 3db FV modullal E2Zavaríró készülék, 5db ÁV és 3db FV modullal E3
Távolságvédelem nagyfeszültségű hálózatra Z < ,FL 21
Távolságvédelem középfeszültségű hálózatra Z < ,FL 21 Op. Op. Op. Op.
Kompaundált impedanciavédelem 21
Zárlatrakapcsolás logika
Túlgerjesztés védelem V/Hz 24 Op. Op.
Szinkronellenőrzés SYNC 25
Független késleltetésű feszültségcsökkenési védelem U < 27 Op.* Op. Op. Op.*
Teljesítmény emelkedési védelem P> 32
Teljesítmény csökkenési védelem P< 37
Terhelés csökkenés I < 37
Gerjesztés kimaradás védelem 40Q/40Z
Negatív sorrendű túláramvédelem I2 > 46
Negatív sorrendű túláramvédelem generátorokhoz I2 > 46G
Motorvédelmi funkciók I²start 48
Vezeték túlterhelési védelem T > 49 Op.* Op.* Op.* Op.*
Motor túlterhelési védelem T > 49
Háromfázisú pillanatműködésű túláramvédelem I >>> 50 Op.* Op.*
Zérus sorrendű pillanantműködésű túláramvédelem Io >>> 50N Op.* Op.*
Véletlen hálózatra kapcsolás elleni védelem 50V
Megszakító beragadási védelem CBFP 50BF
Háromfázisú függő késleltetésű túláramvédelem I > 51 Op.* Op.* Op.* Op.* Op.* Op.* Op.*
Háromfázisú független késleltetésű túláramvédelem I >, I >> 51D Op. Op.*
Zérus sorrendű függő késleltetésű túláramvédelem Io > 51N Op.* Op.* Op.* Op.* Op.* Op.* Op.*
Zérus sorrendű független késleltetésű túláramvédelem Io >, Io >> 51ND Op. Op.* Op.*
Feszültség csökkenési emlékezésű túláramvédelem I> U< 51
Független késleltetésű feszültségemelkedési védelem U > 59 Op.* Op. Op.
Zérus sorrendű feszültségemelkedési védelem Uo > 59N Op.* Op. Op.
Differenciál elvű harmadik harmónikus testzárlat védelem 59TD Op.
Holt vezeték érzékelés 60
Feszültségváltó ellenőrzés 60
Áramváltó ellenőrzés 60
Feszültség csökkenési elvű harmadik harmónikus testzárlat védelem 64 Op.
Háromfázisú irányított túláramvédelem I Dir > 67 Op.* Op.* Op.* Op.*
Zérus sorrendű irányított túláramvédelem Io Dir > 67N
Lengészár ΔZ/Δt 68
Bekapcsolási áramlökés blokkolás I2h > 68
Szinkron kiesés ΔZ/Δt 78
Visszakapcsoló automatika nagyfeszültségű hálózatra 0 - > 1 79
Visszakapcsoló automatika középfeszültségű hálózatra 0 - > 1 79
Frekvenciaemelkedési védelem f > 81O
Frekvenciacsökkenési védelem f < 81U
Frekvenciaváltozás sebességét érzékelő védelem df/dt 81R
Vektorugrás védelem ΔφU>
Gyüjtősín differenciálvédelem 3IdB > 87B
Generátor differenciál védelem 3IdL > 87G Op.
Szakaszvédelem 3IdL > 87L
Motor differenciál védelem 3IdM > 87M Op.
Zérus sorrendű differenciálvédelem REF 87N Op. Op. Op. Op. Op.
Transzformátor differenciálvédelem 3IdT > 87T 2w 2w 2w 2w 3w 3w 3w 3w 2w
Automatikus transzformátor szabályzó 90V
GYSV leágazási egység funkció Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op.
Megszakító elhasználódás figyelés
Rendellenes üzemállapot elleni védelem
Ívoltó tekercs szabályozó funkció
Felhasználó specifikus funkciók
Áram (I1, I2, I3, Io) Op.
Feszültség (U1, U2, U3, U12, U23, U31, Uo) és frekvencia Op.* Op. Op.* Op. Op. Op.
Teljesítmény (P, Q, S, pf) és Energia (E+, E-, Eq+, Eq-) Op.*
Hőmérséklet mérés 38/49T Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op.
Működtetőköri ellenőrzés Op. Op. Op. Op. Op. Op.
Mezőgép funkció
Zavaríró és eseményrögzítő
Hardver kivitel Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. 84TE 84TE Op. 84TE 84TE 84TE Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. 24TE 24TE 24TE 24TE 24TE 24TE 24TE 24TE Op. Op. 84TE 84TE Op. Op. Op. Op. Op. Op. 84TE Op. Op. 84TE 84TE 84TE 84TE 84TE 84TE 84TE 84TE 84TE
Áram bemenetek száma 4 4 4+3 4 4 4+3 4 4 4+3 4 4 4+3 4 - 4 4 8 8 12 12 12 12 16 16 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 - - 4 4 Op. Op. - - - 4 - - 4 - Op. 12 12 16 20 24 24 12 20 32
Feszültség bemenetek száma - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Op. - Op. 4 4 - 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 - 4 4 - - 4 4 - Op.* 4 Op. Op. 8 - 8 4 - 8 4 - Op. 4 4 4 4 4 8 12 12 16
Digitális bemenetek minimális száma 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 Op. 12 12 36 36 24 12 12 12 24 24 24 Op. Op. 60 48 48 48 48 48 24 24 24
Relékontaktusok minimális száma 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 Op. 8 8 20 20 16 12 8 8 16 24 16 Op. Op. 16 16 16 16 16 16 8 8 8
Gyorsműködésű kontaktusok száma Op. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Op. Op. Op. Op. 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 - - - - - - 4 - - - - Op. 12 8 8 8 8 8 - - -
Bináris jelátviteli csatornák száma - - - - - - - - - 12 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 12 - - - 12 - - - 16 - - - - - 16 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Előlapi ethernet
IEC 61850 Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op.
IEC 60870-5-101 / 103 ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔*
IEC 60870-5-104
SPA protokoll ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* - - - - - - - - ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔*
Modbus RTU ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* - - - - - - - - ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔*
Modbus TCP/IP - - - - - - - -
DNP 3.0 ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* - - - - - - - - ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔* ✔*
DNP 3.0 TCP/IP-n - - - - - - - -
Védelmi funkciók IEC ANSI E1 DTI3f+Io túláramvédelem E1 DTIVA3f+Io túláramvédelem, visszakapcsoló automatikával E11 DTIVA3f+Io túláramvédelem, visszakapcsoló automatikával,felhasználó specifikus funkciókkal, 2.ÁV modullal E2 DTI3f+Io túláramvédelem, feszültségcsökkenési és emelkedési funkciókkal E2 DTIVA3f+Io túláramvédelem, feszültségcsökkenési és emelkedési funkciókkal, visszakapcsoló automatikával E21 DTIVA3f+Io túláramvédelem, feszültségcsökkenési és emelkedési funkciókkal, visszakapcsoló automatikával, felhasználó specifikus funkciókkal, 2.ÁV modullal E3 MVFUIrányított 3f+Io túláramvédelem, feszültségcsökkenési és emelkedési, frekvenciacsökkenési és emelkedési funkciókkal, visszakapcsoló automatikával E4 DKTVAKözépfeszültségű távolságvédelem, visszakapcsoló automatikával E41 DKTVAKözépfeszültségű távolságvédelem, visszakapcsoló automatikával, felhasználó specifikus funkciókkal, 2.ÁV modullal E5 DTI-OXKözépfeszültségű szakaszvédelem E6 DKTVA-OXKözépfeszültségű távolságvédelem, szakaszvédelmi funkcióval, visszakapcsoló automatikával E61 DKTVA-OXKözépfeszültségű távolságvédelem, szakaszvédelmi funkcióval, visszakapcsoló automatikával, felhasználó specifikus funkciókkal, 2.ÁV modullal E7 DMVMotorvédelem E8 DFRFrekvenciavédelem E9 DSZIVSzigetüzem elleni védelem, teljesítmény irány funkcióval E10 DKVLKondenzátor telep védelem E1 DTD2Differenciál védelem 2 tekercselésű transzformátorhoz E2 DTRV2Differenciál védelem 2 tekercselésű transzformátorhoz, feszültségcsökkenési és emelkedési funkciókkal. Transzformátor NAF oldal védelmei E3 DTRV2Differenciál védelem 2 tekercselésű transzformátorhoz, feszültségcsökkenési és emelkedési funkciókkal, KÖF visszakapcsoló automatikával. Transzformátor KÖF oldal védelmei E31 DTRV2Differenciál védelem 2 tekercselésű transzformátorhoz, feszültség és frekvencia csökkenési, emelkedési funkciókkal, KÖF visszakapcsoló automatikával. Transzformátor KÖF oldal védelmei felhasználó specifikus funkciókkal E4 DTD3Differenciál védelem 3 tekercselésű transzformátorhoz E5 DTRV3Differenciál védelem 3 tekercselésű transzformátorhoz, feszültségcsökkenési és emelkedési funkciókkal. Transzformátor NAF oldal védelmei E6 DTRV3Differenciál védelem 3 tekercselésű transzformátorhoz, feszültségcsökkenési és emelkedési funkciókkal, KÖF visszakapcsoló automatikával. Transzformátor KÖF oldal védelmei E61 DTRV3Differenciál védelem 3 tekercselésű transzformátorhoz, feszültség és frekvencia csökkenési, emelkedési funkciókkal, KÖF visszakapcsoló automatikával. Transzformátor KÖF oldal védelmei felhasználó specifikus funkciókkal E7 DTSZTranszformátor szabályzó automatika E8 DZRKompaundált impedancia védelem E9 GEN E1 DTVANagyfeszültségű távolságvédelem E11 DTVANagyfeszültségű távolságvédelem felhasználó specifikus funkciókkal E2 DTVA-OXNagyfeszültségű távolságvédelem, szakaszvédelemi funkcióval E21 DTVA-OXNagyfeszültségű távolságvédelem, szakaszvédelemi és felhasználó specifikus funkcióval S1 DTI3f+Io túláramvédelem S2 DSZIVSzigetüzem elleni védelem, teljesítmény irány funkciókkal S3 DTITúláramvédelem admittancia elvű földzárlatvédelemmel S4 DTI-OXKözépfeszültségű szakaszvédelem S5 DTDDifferenciál védelem 2 tekercselésű transzformátorhoz S6 DMVMotorvédelem S7 DUFeszültségvédelem S8 TPAVTávparancs átvitel E1 MBMegszakító beragadás védelem E2 ASZKSzinkron kapcsoló METRA2Eseményvezérelt transzformátor átkapcsoló automatika, 2db TR. és 1db KÖF sínbontó kezelésére METRA3 EgyediEseményvezérelt transzformátor átkapcsoló automatika, 3db TR. kezelésére DVTAVonali átkapcsoló automatika TPAVJelátvivő készülék TRIMBekapcsolási áramlökést minimalizáló készülék DCVAVégponti fáziskiválasztó C védelem visszakapcsoló automatikával MISASegédüzemi átkapcsoló automatika 2db vagy 3db betáplálás kezelésére FVMPFeszültség mérőpont átkapcsoló automatika DRLÍvoltó tekercs szabályozó automatika E1 KHJMezőgép analóg bemenet nélkül E2 MERMezőgép opcionális analóg mérésekkel E11 1fGyűjtősín védelem centralizált, 1 fázisú kivitelben E31 3f/3LGyűjtősín védelem centralizált, 3 fázisú, 3 leágazásos kivitelben E32 3f/4LGyűjtősín védelem centralizált, 3 fázisú, 4 leágazásos kivitelben E33 3f/5LGyűjtősín védelem centralizált, 3 fázisú, 5 leágazásos kivitelben E34 3f/6LGyűjtősín védelem centralizált, 3 fázisú, 6 leágazásos kivitelben E35 3f/6LGyűjtősín védelem centralizált, 3 fázisú, 6 leágazásos, 2 sínes kivitelben EgyediGyűjtősín védelem decentralizált kivitelben E1Zavaríró készülék, 3db ÁV és 3db FV modullal E2Zavaríró készülék, 5db ÁV és 3db FV modullal E3
  DTIVA DTRV DTVA S24 DHMBR DAUT DVEZ DGYD OGYD ZI
  Középfeszültségű védelmek Közép/nagyfeszültségű védelmek Nagyfeszültségű védelmek Smart sorozat ipari alkalmazásokhoz Megszakító Automatikák Mezőgép Centralizált gyűjtősínvédelem Dec.gyűjtősínvéd. Zavaríró

Op.Feláras opcionális funkció, melyet a készülék alapból nem tartalmaz.
Op.*A megjelölt opciók csak csoportban választhatóak.
2w2 tekercselésű transzformátorokhoz
3w3 tekercselésű transzformátorokhoz.
✔*A megfelelő csatlakozó szükséges a CPU modulon.
4+34db védelmi célú és 3db mérési célú áramváltó bemenet
Txt